DIAMOND Series 235- 270 - Mono - 235-270

Features